Archives Photos

Koleksi Foto Arkib

Koleksi foto arkib mengandungi foto-foto berkaitan USM yang diperolehi secara percuma dari mana-mana jabatan dan juga orang perseorangan yang memiliki foto berkaitan USM. Koleksi ini tidak disenaraikan dalam OPAC perpustakaan tetapi ianya disimpan di dalam pangkalan data dalaman foto arkib. Penggunaan adalah berdasarkan pertanyaan rujukan dan disyorkan oleh Ketua Bahagian Malaysiana dan Arkib.

 

Archives Photos Collection

Archives photos collection contain photos related to USM. The photos were from departments and individuals who own photographs which are linked to the University. This collection is not listed in library OPAC but it is stored in an internal database of archives photos. Usage is based on reference inquiries and also recommended by the Head of Malaysiana and Archive Division.

 

Here the list for archive photos:

Reference Number Title Number of Titles
AGONG 1983/108 Lawatan DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong Ke USM, Februari 1983 1
ARKEOLOGI 1990/1 Kerja percantuman tengkorak Perak Man, penemuan penting dalam Arkeologi Asia Tenggara 2
B01 1945/1 Bangunan B01 pada tahun 1945. Telah diguna sebagai Perpustakaan sebelum diambil alih oleh Muzium dan Galeri dan Pusat Penyelidikan Dasar. 3
B01 1990/1 Perpustakaan, Bangunan B01 4
BENGKEL 1972/29 Bengkel RIHED Mengenai Roles of Universities, Local & Regional Development in Southeast Asia, 4-7 Disember 1972 5
C17 1970/1 Bangunan C17.  Terkenal kepada mahasiswa tahun 70an sebagai kantin Fu Man Chu, kemudian telah diubahsuai menjadi Kedai Mahasiswa 6
CANSELOR 1972/1 Majlis Jamuan sempena perlantikan D.Y.M.M. Tuanku Syed Putra Ibni Al-Marhum Syed Hassan Jamalullail, D.K., D.K.(M), D.M.N., S.M.N., S.P.M.P., D.K.(Selangor), S.P.D.K., sebagai Canselor Pertama Universiti Sains Malaysia di Dragon Palace, Hotel Merlin Pulau 7
CANSELOR 1972a/1 Canselor Universiti, D.Y.M.M. Tuanku Syed Putra Ibni Al-Marhum Syed Hassan Jamalullail sedang berucap pada konvokesyen pertama, 10 Jun 1972 8
CANSELOR 1980/53 Majlis Makan Malam D.Y.M.M. Tuanku Canselor, 27 Jun 1980 13
CANSELOR 1990/1 Canselor Universiti, D.Y.M.M. Tuanku Syed Putra Ibni Al-Marhum Syed Hassan Jamalullail 9
CANSELOR 1991/1 Kampus Cawangan Kelantan : lawatan D.Y.M.M. Tuanku Syed Putra, Canselor USM ke HUSM 10
CANSELOR 1991/40 Jamuan Makan Malam Tuanku Canselor, 1980 an 12
CANSELOR 1992/1 Canselor sedang memeriksa Barisan Kehormat PALAPES sebelum upacara Konvokesyen 1992 11
DADAH 1981/15 Pengisytiharan Pusat Penyelidikan Dadah Kebangsaan, 18 Ogos 1981 14
DESASISWA 1990/1 Pekan Razaki, Ipoh dijadikan Desasiswa untuk pelajar lelaki (Gambar berukuran 25 cm x 34 cm) 15
DESASISWA 1990a/1 Pekan Razaki, Ipoh dijadikan Desasiswa untuk pelajar lelaki (Gambar berukuran 12 cm x 17 cm) 16
DESASISWA 1990b/1 Asrama Perak dijadikan Desasiswa untuk pelajar perempuan (Gambar berukuran 12 cm x 17 cm) 17
DESASISWA 1990c/1 Desasiswa Harapan 18
DESASISWA 1990d/1 Asrama Perak dijadikan Desasiswa untuk pelajar perempuan (Gambar berukuran 25 cm x 34 cm) 19
DTSP 1976/38 Pembinaan DTSP dan Perpustakaan USM (album pertama) 22
DTSP 1976/59 Pembinaan DTSP dan Perpustakaan USM (album kedua) 23
DTSP 1979/24 Dewan Tuanku Syed Putra, Upacara Pembukaan Rasmi, 20 Julai 1979 21
DTSP 1990/1 Bangunan Dewan Tuanku Syed Putra dan Perpustakaan USM 20
EXPO 1972/40 Expo Pendidikan : Penyertaan USM di Expo Pendidikan Pertama di Kuala Lumpur, 7-12 Ogos 1972 24
FALAK 1993/1 Ahli Lembaga Penasihat Pusat Falak Sheikh Tahir di Pantai Acheh, Pulau Pinang sedang menyaksikan pameran yang diadakan bersempena dengan Mesyuarat Pertama Lembaga ini pada 1 Nov. 1993.  Pusat Falak diserahkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang kepada USM u 25
FARMASI 1990/1 Proses penyediaan ubat sedang dijalankan oleh pelajar Farmasi 26
FARMASI 1990/54 Pusat Pengajian Sains Farmasi, Aktiviti Hari Terbuka dan Pameran 27
GABENOR 1972/36 Lawatan TYT Gabenor Pulau Pinang, Tun Syed Sheh bin Syed Hassan Barakbah ke USM, pada April 1972 28
GABENOR 1990/67 Lawatan T.Y.T. Gabenor Pulau Pinang ke-3, Tun Sardon Hj. Jubir 29
HADANAH 1990/1 Kanak-kanak dan Kakitangan Hadanah USM. Hadanah disediakan untuk kemudahan pada anak-anak pelajar dan kakitangan 30
HOSPITAL 1990/1 Hospital Universiti Sains Malaysia 31
HOSPITAL 1990/117 Hospital USM Kubang Kerian : Perasmian 35
HOSPITAL 1991/1 Hospital USM : CT scan di Jabatan Radiologi 32
HOSPITAL 1991a/1 Hospital USM : Mesin Haemodialisis mengganti fungsi buah pinggang yang rosak 33
HOSPITAL 1991b/1 Kampus Cawangan Kelantan : Lembaga Pengurusan Hospital USM 34
IDRC 1992/109 USM/IDRC Library and Information Centre Automation : Third Regional Training Course Participants, 20 April – 22 May 1992 36
IKHTIAR 1990/1 Mesyuarat Mingguan Pusat Projek Ikhtiar : Majlis Perasmian Pusat 37
IUC 1969/24 Lawatan / Mesyuarat dengan Inter-University Council (IUC) di Menara Air Canselori (atas) 38
JAMUAN 1971/1 Jamuan Tahunan di Mandarin Hotel, 1971 39
JAMUAN 1988/27 Malam Kenangan Silam, 27 Februari 1988 40
JUBAH 1990/36 Jubah 41
KAJIAN 1990/1 Kajian oleh Prof. Madya George Lutterrodt, Pensyarah Farmakologi ke atas daun jambu batu bagi mengubati penyakit cirit-birit 42
KAJIAN 1990a/1 Kajian kes keluarga dan komuniti 43
KCK 1990/1 Bangunan Pusat Pengajian Sains Perubatan 44
KCK 1990a/1 Pintu masuk Kampus Cawangan Kelantan, Universiti Sains Malaysia 45
KCK 1990b/1 Kampus Cawangan Kelantan dalam pembinaan 46
KCK 1991/1 Kampus Cawangan Kelantan: dalam pembinaan 47
KCK 1991a/1 Kampus Cawangan Kelantan : dalam pembinaan 48
KCK 1991b/1 Kampus Cawangan Kelantan : Makmal Mikrobiologi mengesan penyakit melalui mikroskop 49
KCK 1991c/1 Kampus Cawangan Kelantan : Farmasi Masyarakat, tempat pesakit luar mendapatkan ubat 50
KCK 1991d/1 Kampus Cawangan Kelantan : ujian fungsi paru-paru bagi menguji keupayaan paru-paru 51
KCP 1988/1 Upacara Perletakan Batu Asas Kampus USM Cawangan Perak di Seri Iskandar oleh Y.B. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ramli Ngah Talib pada 7 April 1988. 52
KCP 1990/1 Kampus Seri Iskandar dalam pembinaan 53
KCP 1990a/1 D.Y.M.M. Pemangku Raja Perak mengamati kecanggihan teknologi yang dipamerkan di Pameran Kejuruteraan di Kampus Cawangan, Perak, sempena Perasmian Kampus Cawangan Perak pada 13 September 1990. 54
KCP 1990b/1 Perpustakaan Kampus Cawangan Perak, Universiti Sains Malaysia (Gambar berukuran 25 cm x 34 cm) 55
KCP 1990c/1 Kampus Cawangan Perak, Universiti Sains Malaysia 56
KCP 1990d/1 Bangunan dua tingkat yang dibina bagi menempatkan pejabat dan stor Jabatan Pembangunan serta bengkel Pusat Pengajian, Kampus Cawangan Perak, Universiti Sains Malaysia 57
KCP 1990e/1 Pintu masuk Kampus Cawangan Perak, Universiti Sains Malaysia. 58
KESELAMATAN 1990/1 Pusat Keselamatan sebelum diubahsuai. 59
KESIHATAN 1990b/1 Bangunan Pusat Kesihatan
KHMER 1972/17 Lawatan Menteri Pelajaran dan Kebudayaan Nasional, Republik Khmer, Mr. Tach Chia’s, 22 September 1972 60
KONVENSYEN 1973/111 Konvensyen Seni Silat Melayu, anjuran Persatuan Bahasa Malaysia, 12-14 Julai 1973 61
KONVENSYEN 1983/20 Konvensyen Kaunseling 1, dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelajaran, Y.B. Dato’ Khalil Yaakub, 19-23 April 1983 62
KONVO 1972/1 Perarakan keluar dif-dif kehormat pada konvokesyen pertama pada 10 Jun 1972 63
KONVO 1972/53 Konvokesyen Pertama, 10 Jun 1972 74
KONVO 1973/56 Konvokesyen ke-2, 9 Jun 1973 75
KONVO 1973/77 Konvokesyen ke-2, 9 Jun 1973 77
KONVO 1974/39 Konvokesyen ketiga, 15 Jun 1974 73
KONVO 1975/114 Konvokesyen ke-4, 7 Jun 1975 67
KONVO 1976/1 Siswazah Kehormat 1976 : Idris Babjee (Datuk) Sarjana Persuratan 64
KONVO 1976/2 Siswazah Kehormat 1976 : Lim Chong Eu (Dr.) Doktor Falsafah 69
KONVO 1976/93 Konvokesyen ke-5, 2 Julai 1976 78
KONVO 1977/1 Siswazah Kehormat 1977 : Raja Tan Sri Mohar b. Raja Badiozaman Doktor Undang-Undang 65
KONVO 1977/16 Konvokesyen ke-6, 1-2 Julai 1977 68
KONVO 1977/32 Pesta Konvo dan Hari Terbuka, 1977 72
KONVO 1978/25 Konvokesyen ke-7, 22-23 Julai 1978 71
KONVO 1979/23 Konvokesyen ke-8, 1979 70
KONVO 1980/57 Konvokesyen ke-9, 28 Jun 1980 76
KONVO 1993/1 Upacara Konvokesyen Kedua Puluh Dua, Universiti Sains Malaysia, 11 & 18 September 1993 66
KOREA 1972/11 Upacara Penyerahan buku oleh Kedutaan Korea kepada USM, 9 Disember 1972 79
KSN 1974/6 Lawatan Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Kadir Shamsuddin, 2 Mac 1974 80
KURSUS 1983/18 Training Course on Productivity of the Mangrove Ecosystem, 18 September – 3 Oktober 1983 81
KURSUS 1991/7 Kursus Pengenalan ke-6 : ucapan Prof. Sharom Ahmat, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Pembangunan) 82
LAWATAN 1989/23 Lawatan Tan Sri Dato’ Abu Zarim (Tenaga Suria) 83
LAWATAN 1991/7 Lawatan : Majlis Penasihat Pelajaran Tinggi ke USM 84
LIM 008/91 Lawatan Ketua Menteri Pulau Pinang, Dr. Lim Chong Eu ke Muzium & Galeri 85
MAHATHIR 1983/29 Lawatan Perdana Menteri Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohammad, 7 September 1983 86
MAHSURI 1972/1 Y.B. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Y.B. Tan Sri Mahsuri Salleh sedang menandatangani Buku Lawatan USM, 28 Ogos 1972 87
MAHSURI 1972/1 Lawatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Y.B. Tan Sri Mahsuri Salleh ke USM, 28 Ogos 1972 88
MAKMAL 1990/1 Di bilik Metallurgical Microscope 89
MAKMAL 1990a/1 Makmal Sains Fizik sewaktu menumpang di Maktab Perguruan Persekutuan, Pulau Pinang
MASJID 1990/1 Masjid Kampus Cawangan Perak di Sri Iskandar (Gambar berukuran 25 cm x 34 cm) 90
MASJID 1990a/1 Masid Kampus Cawangan Perak di Sri Iskandar (Gambar berukuran 12 cm x 17 cm) 91
MASJID 1990b/1 Masjid Al-Malik Khalid di Pusat Islam boleh menampung 1,100 orang jemaah lelaki, manakala tingkat atas seluas 6,642 kaki persegi dikhaskan untuk jemaah wanita seramai 600 orang 92
MINDEN 1967/4 Batu asas UPP di Sungai Ara, 1967 100
MINDEN 1989/3 Pemandangan Kampus Universiti Sains Malaysia, Minden, dari udara 98
MINDEN 1989/4 Kolam renang USM 101
MINDEN 1989/5 Mencari tapak untuk bangunan Pusat Pengajian Kemanusiaan/Kemasyarakatan, Mei 1971 102
MINDEN 1989a/3 Kampus Minden : kajian ke atas Kampus Minden sedang dijalankan 99
MINDEN 1990/1 Pemandangan Pintu masuk Batu Uban, USM Minden 93
MINDEN 1990/2 Lorong Canselori 96
MINDEN 1990a/2 Jalan menuju ke Klinik USM 97
MINDEN 1991/1 Padang bola keranjang di belakang bangunan D16 94
MINDEN 1991/5 Pemandangan ke padang bola 103
MINDEN 1991a/1 Bangunan Pusat Pengajian yang menempatkan Canselori, Jabatan Pendaftar dan Jabatan Bendahari. Mula diduduki pada April 1991.  Berhampiran adalah Dewan Persidangan Universiti. 95
MOTOROLA 1991/1 Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman USM dan Motorola, September 1991 (Naib Canselor, Datuk Seri Musa Muhammad, sedang menandatangani MOU). 104
MPP 1980/20 Malam Timbal Balik MPPUSM, Ogos 1980 105
NAIB CANSELOR 1981/1 Naib Canselor Kedua, Tun Hamdan Sheikh Tahir, 1976 – 1982 106
NAIB CANSELOR 1981/7 Tun Hamdan Sheikh Tahir 109
NAIB CANSELOR 1982/3 Lawatan Naib Canselor Tun Hamdan ke Unit Penasihat Pengajaran-Pembelajaran, 1982 108
NAIB CANSELOR 1990/1 Hamzah Sendut, Tan Sri, Naib Canselor 107
NAZRIN 1993/1 D.Y.M.M. Pemangku Raja Perak turut berangkat untuk berbuka puasa bersama masyarakat kampus di Masjid Al-Malik Khalid pada 4 Mac 1993 110
PALAPES 1990/1 Aktiviti Ko-Kurikulum : Latihan Kawad Bersenjata oleh PALAPES Tentera Darat. 111
PAMERAN 1979/22 Pameran Akhbar dan Buku, 20-22 Julai 1979 112
PELAJAR 1969/1 Kumpulan pertama seramai 57 orang mahasiswa UPP sedang mendengar taklimat daripada Naib Canselor, 10 Jun 1969 (Gambar berukuran 20.5 cm x 25.5 cm) 113
PELAJAR 1969a/1 Kumpulan pertama seramai 57 orang mahasiswa UPP sedang mendengar taklimat daripada Naib Canselor, 10 Jun 1969 (Gambar berukuran 8 cm x 13 cm) 114
PELAJAR 1970/3 Pendaftaran pelajar 1970 119
PELAJAR 1988/1 Penglibatan pelajar USM Kampus Cawangan Perak di Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 1988 di Ipoh. 115
PELAJAR 1989/1 Projek Khidmat Siswa 1989 di Air Kuning : Projek Menanam Sayur 116
PELAJAR 1990/1 Sukaneka antara pelajar dan masyarakat kampung 117
PELAJAR 1991/1 Pusat Pengajian Sains Perubatan : Dekan memberi taklimat kepada pelajar-pelajar perubatan kumpulan pertama 118
PERPUSTAKAAN 1990/1 Perpustakaan Kampus Cawangan Perak, Universiti Sains Malaysia (Gambar berukuran 12 cm x 17 cm) 120
PERSIDANGAN 1972/42 Persidangan Antarabangsa yang ketiga mengenai Modernisation of Asia, 3-8 September 1972 121
PERUBATAN 1990/1 Pelajar Perubatan di Dewan Bedah 122
PPIK 1990/1 Bangunan batu Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan siap dibina pada pertengahan tahun 1990 123
PPSK 1993/1 Penyelidikan tentang potensi tanaman jojoba sedang dijalankan oleh kumpulan pensyarah daripada Pusat Pengajian Sains Kajihayat sebagai salah satu rancangan Memorandum Persefahaman antara Universiti Sains Malaysia dan Pasaran Hasiltani Sdn. Bhd., yang dita 124
PROCANS 1971/1 Pro Canselor Pertama, En. Lim Huck Aik, mulai 4 Oktober 1971 – 2 Oktober 1982 (kini Y.Bhg. Datuk) 125
PROCANS 1971/1 Pro-Canselor Pertama, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusof Izzuddin Ghafarullahu-Lahu Shah, mulai 1971-1984
PROCANS 1983/1 Pro-Canselor Tan Sri Eusoffee Abdoolcader, mulai 1983 –
PROCANS 1984/1 Pro-Canselor, Tan Sri Dato’ Mohamed bin Yaacob mulai 1984 – 0
RADIO 1971/1 Radio Mahasiswa USM, Tuan Ibrahim Tg. Abdullah, mahasiswa kumpulan pertama kursus Komunikasi Massa, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan sedang mengendalikan Radio Mahasiswa USM (1971). 126
RAZAK 1972/1 YAB Perdana Menteri bersalaman dengan pemimpin pelajar En. Basant Singh. 127
RAZAK 1972/33 Lawatan pertama Perdana Menteri Tun Abdul Razak ke USM pada 3 September 1972 (album kedua) 128
RAZAK 1972/40 Lawatan pertama Perdana Menteri Tun Abdul Razak ke USM pada 3 September 1972 (album pertama) 129
RAZALI 1993/1 Perutusan Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Tan Sri Razali Ismail diundang untuk menyampaikan syarahan umum pada tahun 1993 selaras dengan kepekaan Universiti terhadap perkembangan semasa dan dunia 130
RUMAH 1990/1 Kawasan perumahan untuk kakitangan akademik dan pengurusan yang terletak di atas bukit 131
SAINS 1983/19 Minggu Sains USM : Sains dan Pembangunan, dirasmikan oleh Y.B. Dato Amar Stephen Yong, 3 Februari 1983 132
SEMINAR 1972/37 Seminar Kejenteraan Ladang, 27 November 1972 133
STAF 1969/1 Kakitangan 1969 : Yusof Ari 134
STAF 1969a/1 Kakitangan 1969 : Chan Pan Kiew 135
STAF 1969b/1 Kakitangan 1969 : Kandasamy 136
STAF 1969c/1 Kakitangan 1969 : Toh Geik Kim 137
STAF 1969d/1 Kakitangan 1969 : Leong Weng Chun 138
STAF 1970/1 Kakitangan Jabatan Pendaftar bergambar bersama pensyarah dari Vietnam, Lee Thi An di Maktab Perguruan Persekutuan (MTC) 139
STAF 1970/2 Kelas Jurutrengkas di Bangunan D09 144
STAF 1970/62 Jamuan Makan Malam, 1970 an 150
STAF 1970/7 Kakitangan Jabatan Pendaftar di Bangunan 23 151
STAF 1970a/1 Jamuan Makan Malam UPP di Hotel Ambassador, Pulau Pinang, 1970 140
STAF 1971/1 Majlis Jamuan Makan Malam UPP pada tahun 1971 di Mandarin Hotel 141
STAF 1972/2 Kakitangan USM membuat lawatan ke Ipoh, 1972 145
STAF 1978/18 Malam Gendang Gendut, 16 September 1978 143
STAF 1984/5 Pertemuan di bilik Naib Canselor, 15 Februari 1984 148
STAF 1990/1 Kakitangan Perpustakaan di Bangunan no. 1 142
STAF 1991/2 Pusat Pengajian Sains Perubatan : Mesyuarat Pertama Kakitangan Akademik dengan Naib Canselor 146
STAF 1991/3 Kakitangan Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan 147
STAF 1991/6 Aktiviti Jabatan Keselamatan 149
SUAIKENAL 1982/86 Minggu Suaikenal, 1982/83 152
SUKAN 1975/27 Upacara Berwarna-warni Majlis Sukan PMUSM, Januari 1975 155
SUKAN 1982/43 Sukan Temasya Olahraga, Januari 1982 156
SUKAN 1984/22 Sukan Temasya Olahraga, Januari 1984 154
SUKAN 1989/5 Sukan : pertandingan bola jaring 157
SUKAN 1990/2 Sukan : pasukan bolasepak 153
SUKAN 1990/5 Sukan : pertandingan hoki 158
UNIPEN 1969/1 Sidang Pengarang Majalah pertama mahasiswa, UNIPEN, 1969/70 159
WATIKAH 1984/14 Penyampaian Watikah kepada Y.A.B. Dato’ Mohamad Yaacob, 14 Julai 1984 160
X-RAY 1990/1 Alat X-Ray termoden 161

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: