Majalah dan Suratkhabar Melayu terbitan tahun 1887-1969 di dalam Koleksi Mikrobentuk Perpustakaan USM

55460013_10157140898004490_3013103636147339264_n

Majalah dan suratkhabar Melayu merupakan sebahagian daripada sumber sejarah yang sangat berharga, khususnya bagi meneliti sejarah orang Melayu pada zaman dimana orang Melayu masih belum biasa dengan pencatatan berita atau peritstiwa. Majalah dan suratkhabar berbahasa Melayu yang tersenarai di dalam buku ini diterbitkan pada zaman pemerintahan British. Kandungan buku ini telah disusun oleh Badriyah Haji Salleh, Pensyarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (USM) dan diterbitkan oleh Perpustakaan Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1999.

Tujuan pengarang menyediakan senarai majalah dan akhbar Melayu terbitan tahun 1887-1968 yang disimpan oleh Perpustakaan USM adalah untuk memberikan panduan khususnya kepada pelajar-pelajar yang major dalam bidang Sejarah dan dapat juga membantu pelajar-pelajar serta penyelidik-penyelidik lain yang mengkaji tentang sejarah Malaysia.

Indeks akhbar dan majalah di dalam buku ini dipaparkan tajuk, tahun, nombor mikrofilem, tahun terbitan, informasi bahan serta subjek atau tajuk dengan tarikhnya.

Bahan-bahan yang tercatat di dalam buku ini boleh dirujuk di Kaunter Mikrobentuk, Bahagian Malaysiana dan Arkib, Tingkat 2, Perpustakaan Hamzah Sendut 1, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

INTRODUCTIONbooks-1600x900-wallpaper

Malaysiana and Archives Division holds various collection which covers on USM publication and also from other organizations; Malaysiana Collection, USM Archival Collection, Malaysiana Pamphlets Collection, Rare Books Collection, Special Collection, Speech of Prominent Public Officials, Microform and Microfilm Collection, Oral History Collections, Southeast Asia Peranakans, Archives Photos, Personal Letters Collection, USM Digital Exhibition and Special Collection, Archives News, Special Personal Collection, Banned Book Collection, Malaysiana Indexes, Rare Books Collection and USM Archival Collection. This website basically will help you to search for the information regarding some collections stated and the indexes of those collections are provided according to their subjects.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: